Znajdź artykuł

Nowe zasady kumulacji pochodzenia i inne zmiany w protokole nr 4 Układu Europejskiego

Celem każdej z umów o strefach wolnego handlu jest liberalizacja handlu między krajami członkowskimi. Cel ten osiąga się dwoma podstawowymi metodami tj. poprzez stopniową eliminację cła oraz sukcesywne łagodzenie reguł pochodzenia towarów. Wszystkie umowy o strefach wolnego handlu jako nieodłączny element zawierają więc harmonogramy redukcji stawek celnych oraz protokoły dotyczące reguł pochodzenia modyfikowane w miarę rozwoju wymiany handlowej. [...]
8/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość