Znajdź artykuł

Nowe usługi agencji celnych

W dniu 25.02.2011 projekt zmiany ustawy o podatku VAT oraz ustawy – prawo o miarach (Druk sejmowy nr 3066 i 3738) został uchwalony przez Sejm i przekazany do Senatu. Projekt dotyczy zmiany w ustawie o podatku VAT m.in. dającej agencji celnej prawo do występowania jako przedstawiciel podatkowy podmiotów zagranicznych – którą to zmianę postaram się Państwu przybliżyć w tym artykule. Projekt Projekt zakłada modyfikację art. 15 ustawy o VAT w wyniku której wprowadzona zostanie możliwość występowania przez agencje celne jako przedstawiciel podatkowy podmiotu zagranicznego. Uprawnienie to – stanowiące kolejny wyłom w wyłączności doradców podatkowych na świadczenie usług doradztwa podatkowego – zostało ograniczone do następującej sytuacji: - podmiot zagraniczny dokonuje w Polsce wyłącznie importu towarów - miejscem przeznaczenia importowanych towarów są inne kraje UE - towary importowane są przekazywane do innych krajów UE w ramach WDT [...]
3/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość