Znajdź artykuł

Nowe propozycje w kwestii pochodzenia towarów

Komisja Europejska przyjęła projekt decyzji w sprawie poprawki do Protokołu 4 w sprawie definicji pochodzenia towarów oraz współpracy między administracją UE i RP zgodnie z obowiązującą umową między Wspólnotami Europejskimi a Polską. Podobne propozycje zostały złożone w odniesieniu do innych krajów starających się o członkostwo w Unii. [...]
11/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość