Nowe prawo celne – elementy kalkulacyjne – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowe prawo celne – elementy kalkulacyjne

Zgodnie z zapowiedzią w artykule poświęconym nowemu Prawu celnemu zawartemu w poprzednim numerze Monitora Prawa Celnego, w obecnym opracowaniu przedstawię problematykę elementów kalkulacyjnych. Termin "elementy kalkulacyjne" jest nieznany na gruncie obecnie obowiązującego Prawa celnego, w którym brak jest określenia o charakterze definicyjnym składników na podstawie, których obliczane są należności celne. W katalogu definicyjnym, który znajduje się w artykule 2 obecnie obowiązującej ustawy Prawo celne, brak jest zdefiniowania któregokolwiek z elementów mających bezpośredni wpływ na określenie należności celnych. [...]
10/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość