Znajdź artykuł

Nowe obowiązki sprawozdawcze VAT i jak sobie z nimi radzić

Dla potrzeb opodatkowania VAT handlu między krajami członkowskimi, pojęcia eksportu i importu towarów zostaną zastąpione przez wewnątrzwspólnpotową dostawę towarów (dzisiejszy eksport) i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (dzisiejszy import). Obciążenia z tytułu VAT w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi pozostaną na poziomie zasadniczo zbliżonym do obecnego. Przedsiębiorca wysyłający towary do innego państwa UE może opodatkować dokonaną dostawę wewnątrzwspólnotową – podobnie jak dziś eksport – stawką VAT w wysokości 0%.  Z drugiej strony, nabywca towarów dostarczonych z innego państwa UE ma obowiązek obliczyć podatek od dokonanego nabycia (tzw. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) według stawki krajowej właściwej dla danego towaru, przykładowo ...      [...]
6/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość