Znajdź artykuł

Nowe komórki w Służbie Celnej

Realizacja ustawy dotycząca konsolidacji służb celnych i skarbowych wymogła również zmiany organizacyjne. Zgodnie z zarządzeniem Nr 22 Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie  nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 11, poz. 65) - organy celne zostały zobowiązane do utworzenia nowych komórek organizacyjnych, a dotychczasowe komórki otrzymały inne nazwy (np. Referaty Przyjmowania Zgłoszeń Celnych przekształciły się w Referaty Obsługi Zgłoszeń Celnych)                Na poziome urzędów celnych powstały nowe komórki organizacyjne, w zakresie akcyzy i szczególnego nadzoru podatkowego. Zadania wykonywane przez zatrudnionych w tej komórce również wynikają z wymienionego zarządzenia.    [...]
11/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość