Nowe europejskie prawo celne – część I z roku 2016 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowe europejskie prawo celne – część I z roku 2016

The new European customs law part I

Zmiana otoczenia, w szczególności na poziomie gospodarki i prawa, spowodowała konieczność kolejnej reformy europejskiego prawa celnego. Jeszcze przed wejściem w życie (datą stosowania) zmodernizowany kodeks celny (ZWKC) okazał się przestarzały. Opracowano unijny kodeks celny (UKC), który wszedł w życie w październiku 2013 r., a od 1 maja 2016 r. jest stosowany. Oprócz zmian strukturalnych dokonano zmian i dostosowań w obszarach: powstawania i wygaśnięcia długu celnego,  dłużników celnych, sankcji, zwrotów i umorzeń, procedur celnych oraz upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). Zostaną one przedstawione w poniższym opracowaniu. CZĘŚĆ I – strona 214 wydania nr 6/2016
 1. Przyczyny reformy
 2. Zmiana „rzeczywistości” gospodarczej
 3. Zmiana roli administracji celnej
III. Cele modernizacji
 1. Zmiany i dostosowania w unijnym kodeksie celnym
 2. Struktura i budowa
 3. Powstanie długu celnego w unijnym kodeksie celnym
 • dług celny w przywozie
 • „prawidłowy” dług celny
 • naruszenie przepisów
 • dług celny w wywozie
III. Wygaśnięcie długu celnego
 • wygaśnięcie w przypadkach nieistotnych uchybień
 • wygaśnięcie w przypadkach udokumentowanego powrotnego wywozu
 1. Dłużnik celny
 • dłużnik w przypadkach normalnych
 • dłużnik w przypadkach naruszenia przepisów
 1. Sankcje
1.) środki na podstawie art. 42 UKC 2.) dyrektywa w sprawie unijnych ram prawnych dotyczących naruszeń przepisów prawa
 1. Zwrot i umorzenie
 • przepisy ogólne art. 116 UKC
 • błąd popełniony przez właściwe organy
 • zasada słuszności
[...]

Kup aby przeczytać całość