Znajdź artykuł

Nowatorskie rozwiązania. Ochrona praw własności intelektualnej

Od 1 lipca 1995 r. obowiązują regulacje prawne zawarte w ratyfikowanym Porozumieniu ustanawiającym Światową Organizację Handlu (World Trade Organization - WTO). Ratyfikacja tego Porozumienia postawiła Polskę w szeregu państw uczestniczących na zasadach określonych przez WTO we wspólnym światowym handlu, zarówno towarami i usługami, jak również prawami własności intelektualnej. [...]
12/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość