Znajdź artykuł

NIK: krytyczny raport

Ponad 40% odpraw celnych dokonywane jest jedynie przez kontrolę dokumentów. W większości przypadków dokonuje jej jeden funkcjonariusz - wynika z raportu NIK. To trzecia kontrola służb celnych, jaką w ostatnich latach przeprowadziła Izba. Tym razem zbadano 9 urzędów celnych i Główny Urząd Ceł. Kontrolą objęto cały 1999 rok i połowę roku 2000. Według wiceprezesa Izby Jacka Uczkiewicza, są pozytywne symptomy świadczące o zmianach w funkcjonowaniu służb celnych. Powstały m.in. założenia do programów szkoleń i programu kontroli wewnętrznej. [...]
6/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość