Znajdź artykuł

Niepreferencyjne reguły pochodzenia towarów

Rozporządzenie stanowi realizację delegacji zawartej w art. 19 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny. Delegacja koresponduje ściśle z artykułami 15 do 19 § 1 i § 2 Kodeksu celnego. Przepisy zawarte w art. 15 do 19 § 1 i § 2 Kodeksu zawierają ogólne regulacje dotyczące niepreferencyjnego pochodzenia towarów takie, jak: cel określania niepreferencyjnego pochodzenia, ogólne reguły niepreferencyjnego pochodzenia, ogólna zasada ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów, w których produkcję zaangażowany jest więcej niż jeden kraj. [...]
1/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość