Znajdź artykuł

Niepożądane atrybuty ustawodawstwa celnego w Polsce

O kształcie każdego systemu celnego decydują jak się wydaje dwa zasadnicze elementy: ustawodawstwo celno-handlowe oraz instytucje odpowiedzialne za kształt i realizację polityki celnej państwa. Przedmiotem niniejszego opracowania będzie problematyka związana z pierwszym czynnikiem, tj. szeroko rozumianym ustawodawstwem celnym w Polsce. Głównym celem analizy jest próba zidentyfikowania i syntetycznego omówienia negatywnych jego aspektów. Wybrany problem badawczy jest o tyle istotny, iż niepożądane cechy ustawodawstwa państwa rzutują w efekcie na skuteczność krajowego systemu celnego. [...]
4/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość