Znajdź artykuł

Niemieckie uregulowania prawna przestępstw podatkowych i celnych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka dotycząca przestępstw podatkowych (celnych) i wykroczeń podatkowych (celnych) w prawie niemieckim. Poszczególne konstrukcje i specyfikacja przestępstw podatkowych i wykroczeń podatkowych zostały unormowane w Niemieckiej Ordynacji Podatkowej z dnia16 marca 1976 r. Odnosząc się wprowadzająco do naszych rozwiązań trzeba zauważyć, że polska ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zawiera ogólną definicję podatku, a także przedstawia charakterystykę poszczególnych etapów postępowania podatkowego. Poszczególne rodzaje podatków zostały opisane w specjalnych ustawach podatkowych. Sankcje karne związane z naruszeniem lub nie dopełnieniem obowiązków podatkowych, przestępstwa podatkowe i wykroczenia podatkowe należące do przestępstw i wykroczeń skarbowych zostały podane w polskim Kodeksie karnym skarbowym. Zaznaczyć trzeba, że w ustawodawstwie niemieckim nie ma odrębnej regulacji dotyczącej przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. Sankcje karne związane z naruszeniem przepisów podatkowych (celnych) zostały uregulowane w ordynacji podatkowej. Godny zwrócenia uwagi jest również fakt, że przy nazwie przestępstw i wykroczeń podatkowych ustawodawca niemiecki stosuje obok równoważne nazwy przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz celne. [...]
10/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość