Znajdź artykuł

Niemiecki Kryminalny Urząd Celny wobec przestępstw w sektorze celnym

6 stron – 19940 znaki Wyzwania nowoczesnego i skutecznego zwalczania przestępstw w sektorze celnym wzrosły drastycznie wraz z urzeczywistnieniem wspólnotowego rynku wewnętrznego, rozszerzeniem Unii Europejskiej o kraje Europy Wschodniej i Centralnej oraz przede wszystkim przez coraz częściej występujące formy przestępczości zorganizowanej, działającej na arenie międzynarodowej. Czynnikiem dotąd nieznanym lub niewystępującym w tej skali jest ostatecznie panujące obecnie zagrożenie terrorystyczne.1 [...]
12/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość