Znajdź artykuł

Nielegalny wywóz dóbr kultury

Od wielu lat Polska jest uważana za kraj tranzytowy dla dzieł sztuki nielegalnie wywożonych z Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy czy Białorusi. Krajami docelowymi (przynajmniej dla części bardzo cennych zabytków) są głównie Niemcy, Wielka Brytania, Włochy. Część przedmiotów nielegalnie przywożonych do Polski pozostaje na jej terenie. Opisywane zjawisko jest przede wszystkim wynikiem różnicy w cenach, jakie za dzieła sztuki można uzyskać na poszczególnych rynkach europejskich.             Z danych Komendy Głównej Straży Granicznej wynika, że na polskich granicach w roku 1999 zatrzymano 511 dóbr kultury, w 2000 roku - 1315, a w 2001 - 543. W analogicznym okresie polskie służby celne zatrzymały odpowiednio: 1999 r. - 2345 (628 nielegalnie wywożonych) dóbr kultury, w 2000 r. - 740 (184 nielegalnie wywożonych), a w roku 2001 - 2134 (1373 nielegalnie wywożonych) [...]
8/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość