Znajdź artykuł

Nielegalny obrót wyrobami akcyzowymi i narkotykami w Republice Czeskiej cz. I

Illicit trade in excise goods and drugs in the Czech Republic – Part I

Przestępczość akcyzowa i narkotykowa na rynku czeskim. W Republice Czeskiej problem podrabianego alkoholu znany jest niemalże od czasów „aksamitnej rewolucji” w 1989r., jednak od zawsze stanowił on temat tabu, a Policja przymykała oko na ten proceder. Wśród mieszkańców graniczącego z Polską województwa morawsko-śląskiego uśmiech politowania wywołuje podawana przez Policję informacja, że ślady bimbrownictwa prowadzą właśnie do tego regionu. Trójkąt Karwina – Czeski Cieszyn – Hawierzów (miasta te leżą na Zaolziu) jest zagłębiem spirytusowym, od dawna wymykającym się spod kontroli Państwa .[...]
2/2014 str. 0

Kup aby przeczytać całość