Znajdź artykuł

Niekonstytucyjność postanowień dotyczących stawek podatkowych dla oleju opałowego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego

Zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., stawki akcyzy w stosunku do ceny sprzedaży u podatników dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosiły dla: 1) wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz wyrobów tytoniowych (załącznik Nr 6, poz. 13 i 17) - 95%,  2) paliw do silników (załącznik Nr 6, poz. 1) - 80%,  3) wyrobów winiarskich, piwa oraz pozostałych napojów alkoholowych (załącznik Nr 6, poz. 14, 15 i 19) - 70%,  4) samochodów osobowych (załącznik Nr 6, poz. 5) - 40%,  5) pozostałych wyrobów - 25%,  6) paliw gazowych do silników (załącznik Nr 6, poz. 21) - 35%.       [...]
1/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość