Znajdź artykuł

Naruszenie obowiązku uzyskania oświadczenia o przeznaczeniu oleju na cele opałowe, a zastosowanie sankcji określonej w art. 65 ust. 1a u.p.a

Zgodnie z treścią art. 65 ust. 1 u.p.a. stawka akcyzy na paliwa silnikowe wynosi 2.000 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu, na oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe 233 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu, na ciężkie oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe 60 zł od 1.000 kilogramów gotowego wyrobu, a na gaz płynny i metan używany do napędu pojazdów samochodowych 700 zł od 1.000 kilogramów gotowego wyrobu. Jednakże w art. 65 ust. 1a u.p.a. o podatku akcyzowym ustawodawca określił swoistą sankcję. 3 strony - 4258 znaków [...]
5/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość