Naprawa gwarancyjna – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Naprawa gwarancyjna

Szanowni Państwo, prosimy o wyjaśnienie kwestii opodatkowania podatkiem VAT towarów w przypadku napraw gwarancyjnych dokonywanych w ramach procedury uszlachetniania biernego. Czy w sytuacji, gdy polski podmiot wywozi za granicę towar do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej w ramach procedury uszlachetniania biernego i powrotnie przywozi bądź towar naprawiony, bądź towar zamienny (będący towarem nowym wydanym w ramach wykonania umowy gwarancyjnej), podmiot ten jest zobowiązany do zapłaty VAT ? Zakładamy, że towar zostanie zwolniony z cła na podstawie art. 158 § 3 Kodeksu celnego. Czy w tej sytuacji można zastosować zwolnienie z podatku VAT na podstawie § 69 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ? [...]
2/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość