Znajdź artykuł

Naliczanie opłat celnych przy imporcie towarów przetworzonych z grupy Non-annex I

... Opieranie się wyłącznie na stawkach celnych zamieszczonych w taryfie celnej, bez uwzględnienia ponoszenia ewentualnych dodatkowych kosztów na granicy, może spowodować całkowitą zmianę wcześniejszych kalkulacji importera i poniesienie znacznych strat finansowych.                 Przy imporcie towarów przetworzonych Unia Europejska wyróżniła w ich składzie tzw. składnik rolny (element rolny) oraz składnik przemysłowy (element nierolny), dla których wprowadziła zróżnicowanie stawek celnych: ü stawki ad valorem - stosowane dla określonych towarów przetworzonych oraz dla elementu przemysłowego zawartego w importowanym towarze, ... [...]
6/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość