Największy na szlaku północ – południe Wywiad z dyrektorem Urzędu Celnego w Cieszynie, Zbigniewem Damcem – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Największy na szlaku północ – południe Wywiad z dyrektorem Urzędu Celnego w Cieszynie, Zbigniewem Damcem

- Czy można prosić o zaprezentowanie Urzędu Celnego w Cieszynie ? Z.D.: - Cieszyn, położony w centrum południowej granicy Polski, jest największym przejściem granicznym na szlaku północ-południe. Jeszcze kilka lat temu, do przewozu towarów wykorzystywano, mniej więcej po połowie, kolej i transport drogowy. Ogromna rzesza turystów (celowo nie używam tu określenia "drobnych handlarzy", aby nikogo nie urazić) przemieszczała się prawie wyłącznie pociągami. Obecnie turyści korzystają z samochodów. Towary zaś wożone są koleją, ale coraz częściej wykorzystywany jest w tym celu transport samochodowy. Długie kolejki TIR-ów są zmorą dla wszystkich. Aby odciążyć przejścia drogowe w Cieszynie i Chałupkach, a są to największe drogowe przejścia graniczne w tym rejonie, uruchomiłem graniczne miejsca odpraw celnych w Cieszynie, Pawłowicach i Zabełkowie. [...]
12/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość