Znajdź artykuł

Modernizacja dla przedsiębiorców – CŁA część II – pierwszą opublikowano w wydaniu nr 6/2012 MPCiP

Wymieniając regulacje wprowadzające ułatwienia dla przedsiębiorców nie można pominąć rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. Nr 166, poz. 995). Celem wprowadzenia tej regulacji jest uproszczenie formalności związanych z czynnościami wykonywanymi przez podmioty, m.in. w związku z ubieganiem się o uzyskanie pozwoleń udzielanych przez organy celne. W tym zakresie w szczególności ograniczono zakres informacji, które wnioskodawca obowiązany jest podawać w treści składanego wniosku, a także ograniczono katalog załączników dołączanych do wniosków. Szczególny nacisk położono na odstąpienie od wymogu przedkładania załączników w sytuacji, gdy wynikające z nich informacje mogą być pozyskane z innych źródeł dostępnych dla organów celnych. [...]
8/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość