Znajdź artykuł

Modernizacja dla przedsiębiorców – CŁA

Modernizacja, jaką zaczęła przechodzić Służba Celna wraz z wprowadzeniem w życie postanowień Uchwały o ustanowieniu Programu Modernizacji Służby Celnej na lata 2008-2011 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz.1323 z późn. zm.), z założenia miała dotyczyć również przedsiębiorców dokonujących międzynarodowego obrotu towarowego. Cele modernizacji Służby Celnej związane były nie tylko z wprowadzeniem zmian organizacyjnych w samej Służbie ale również z wprowadzeniem rozwiązań prawnych i organizacyjnych służących ułatwieniu legalnej działalności gospodarczej i wspieraniu konkurencyjności gospodarki oraz ochronie rynku Unii Europejskiej przed nieuczciwym i nielegalnym handlem. Wśród ułatwień dla przedsiębiorców, jakie wprowadzono w ciągu tych lat, należy przede wszystkim wymienić rozwój narzędzi informatycznych służących przedsiębiorcom. Co do zasady do zgłoszenia elektronicznego nie dołącza się załączników. Dlatego wprowadzenie tej usługi jest znaczącym krokiem na drodze odformalizowania procedur celnych. Od lipca 2009 r. wyłączną formą dokonywania zgłoszeń ... [...]
12/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość