Mniej cukru w Unii – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Mniej cukru w Unii

1strona- 3630 znaki Mimo sprzeciwu Polski oraz Grecji, Litwy i Łotwy Unia Europejska zatwierdziła ostateczną wersję reformy rynku cukru, która weszła w życie z dniem 1 lipca br. Głównym celem reformy jest ograniczenie produkcji cukru i uprawy buraków cukrowych. Według unijnych szacunków, spodziewany jest spadek produkcji rzędu 6 - 7 milionów ton, przy czym w pierwszym roku ma on wynieść 2,5 miliona ton. Oznacza to spadek rzędu 13,6%. Środkiem do tego celu ma być obniżka gwarantowanej ceny minimalnej za cukier o 36 proc. w przeciągu czterech lat. Cena docelowa ma osiągnąć poziom 400 euro za tonę.[...]
8/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość