Znajdź artykuł

Międzynarodowe stosunki gospodarcze oczami rosyjskich naukowców

Recenzja podręcznika „Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Podręcznik” (Mieżdunarodnyje ekonomiczeskije otnoszenija.Uczebnik”, pod red. B. M. Smitienko, 2 wyd. Moskwa , wyd. INFRA-M, Moskwa 2008, s. 528. [...]
10/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość