Międzynarodowa pomoc administracyjna w sprawach celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Międzynarodowa pomoc administracyjna w sprawach celnych

Reformy gospodarcze wprowadzone w Polsce ponad dziesięć lat temu, a zwłaszcza zniesienie monopolu handlu zagranicznego i liberalizacja życia ekonomicznego, zapoczątkowały proces otwierania się polskiej gospodarki na świat. Dzięki zmianom w systemie politycznym i gospodarczym kraju obrót towarowy z zagranicą stał się dozwolony dla każdego i na równych prawach, co spowodowało, że w kolejnych latach lawinowo rosła liczba podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie, w sposób znaczny wzrastały obroty handlowe. Wymiana towarów objęła swoim zasięgiem niemal cały świat.[...]
6/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość