Znajdź artykuł

Międzynarodowa Konferencja z okazji Światowego Dnia Celnictwa

26 stycznia 2011 r. polska Służba Celna po raz dwudziesty obchodziła Światowy Dzień Celnictwa, ustanowiony przez Światową Organizację Celną (WCO). Rada Współpracy Celnej ograniczała swoja działalność tylko do Europy, a z czasem przekształciła się w organizację o światowym zasięgu. Dlatego też w roku 1994 przyjęła nieformalną nazwę Świa¬towej Organizacji Ceł (WCO). Należy do niej obecnie 177 krajów. Polska przystąpiła do Rady w 1974 roku. Przedstawiciele polskiej admini¬stracji celnej biorą aktywny udział w sesjach komitetów i spotkaniach tematycznych, które organizowane są przez tę organizację. Chociaż Polska przystąpiła do Rady już w 1974 roku, to dopiero od 1992 roku nasi funkcjonariusze celni obchodzą Światowy Dzień Celnictwa. [...]
2/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość