Znajdź artykuł

Międzynarodowa konferencja naukowa dot. ochrony praw własności intelektualnej 2011.09.08

W dniu 7 września br. w Krakowie w Muzeum Narodowym w Sukiennicach miała miejsce konferencja prasowa inaugurująca trzydniowe międzynarodowe sympozjum: „Własność Przemysłowa w Innowacyjnej Gospodarce. Priorytety Ochrony Własności Intelektualnej” organizowane przez Urząd Patentowy RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Europejskim Urzędem Patentowym oraz Ministerstwem Finansów w ramach Polskiej Prezydencji pod honorowym patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. [...]
9/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość