Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Agentów Celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Agentów Celnych

Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Agentów Celnych (International Federation of Customs Brokers Associations - IFCBA) została założona w 1989 r. z inicjatywy organizacji agentów celnych Australii, Japonii, Kanady, Korei Płd., Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych. Obecnie do Federacji należą organizacje z 25 krajów. Oprócz wymienionych wyżej założycieli członkami Federacji są organizacje zrzeszające agentów celnych, a także spedytorów, przewoźników frachtowych i kolejowych oraz izby celne z Angoli, Argentyny, Chile, Hondurasu, Hiszpanii, Filipin, Indii, Indonezji, Jamajki, Łotwy, Meksyku, Mongolii, Nepalu, Nigerii, Portugalii, Urugwaju, Węgier, Włoch, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Federacja jest strukturą otwartą na członkostwo korporacji, zrzeszeń i innych organizacji zainteresowanych w realizowaniu celów statutowych Federacji.[...]
2/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość