Ministerstwo Skarbu w II Rzeczypospolitej, jako najwyższy organ celny – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ministerstwo Skarbu w II Rzeczypospolitej, jako najwyższy organ celny

Zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu celnego z 1997 r. „Centralnym organem administracji państwowej w sprawach celnych jest Prezes Głównego Urzędu Ceł nadzorowany przez Ministra Finansów”. Inaczej funkcjonowała administracja celna w II Rzeczypospolitej. System celny w okresie międzywojennym skonstruowano opierając się o systemy celne które funkcjonowały w zaborach - austriackim, rosyjskim i pruskim. W oparciu o te doświadczenia, przy powołanej 14 stycznia 1917 roku, Radzie Stanu, powołano departament skarbu. Na jego czele stanął dr Jerzy Michalski, późniejszy Minister Skarbu. Powołane przy tym departamencie biuro organizacyjne, przygotowywało pierwsze ustawy skarbowe. [...]
10/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość