Mikołajki: Seminarium: Nowelizacja ustawodawstwa celnego. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Mikołajki: Seminarium: Nowelizacja ustawodawstwa celnego.

Prezentujemy relację z kolejnego spotkania przedstawicieli środowiska agencji celnych, spedytorów i przewoźników z reprezentantami administracji państwowej w osobach przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Głównego Urzędu Ceł oraz dyrektorów urzędów celnych. Spotkanie zorganizowane zostało przez Ogólnopolskie Zrzeszenie Agencji Celnej, odbyło się w Mikołajkach w dniach 25-27 listopada 1998 roku. [...]
12/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość