Mikołajki.Za pięć dwunasta. Konferencja – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Mikołajki.Za pięć dwunasta. Konferencja

Prezentujemy relację z kolejnego spotkania przedstawicieli agencji celnych z reprezentantami administracji celnej i niektórych ministerstw. Zorganizowane zostało przez Ogólnopolskie Zrzeszenie Agencji Celnych, a odbyło się w Mikołajkach w dniach 11-12 grudnia tego roku. Przebiegało pod hasłem „Kodeks celny - za pięć dwunasta”. Patronat nad nim objął p.o. Prezesa Głównego Urzędu Ceł, Tomasz CECELSKI. Relacja ta powstała na podstawie magnetofonowego zapisu obrad. Prezentujemy ją z nieznacznymi skrótami. Nie ma tych fragmentów obrad, podczas których słyszalność była niedostateczna, gdy np. niektórzy zadający pytania nie korzystali z mikrofonu. W końcowej części sprawozdania zaś brakuje około 15-20 minut dyskusji. Przyczyna - usterka magnetofonu.[...]
12/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość