Znajdź artykuł

Mikołajki 1998-“Nowelizacja ustawodawstwa celnego”

W dniach 25 i 26 listopada 1998 r. z inicjatywy Ogólnopolskiego Zrzeszenia Agencji Celnych odbyło się w Mikołajkach seminarium pt. “Nowelizacja ustawodawstwa celnego”. Jego celem była ocena dotychczasowego funkcjonowania Kodeksu celnego wraz z przepisami wykonawczymi oraz określenie kierunków niezbędnych zmian ustawodawstwa celnego z punktu widzenia administracji państwowej i podmiotów gospodarczych uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą. [...]
12/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość