Mienie przesiedlenia w przywozie – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Mienie przesiedlenia w przywozie

Nowelizacja Prawa celnego, które weszło w życie z dniem 11 sierpnia 1995 r. uporządkowała zagadnienie zwolnienia od cła rzeczy przywożonych z zagranicy w związku ze zmianą miejsca zamieszkania (tzw. mienie przesiedlenia).Nowelizacja przez sprecyzowanie kryteriów uprawniających do uzyskania zwolnień oraz częściowe określenie ilości zwolnionych towarów, wyraźnie ograniczyła możliwości wykorzystania przepisów do osiągnięcia niezależnych uprawnień, co miała niejednokrotnie miejsce w przeszłości.[...]
6/1996 str. 175-06-1996

Kup aby przeczytać całość