Znajdź artykuł

Metryka sprawy – zwiększenie transparentności administracji publicznej czy biurokratyczny obowiązek?

Z dniem 07.03.2012r. wchodzi w życie ustawa z dn. 15.07.2011r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa1, zwana dalej „ustawą” W/w akt prawny modyfikuje procedurę administracyjną poprzez wprowadzenie do niej novum w postaci metryki sprawy (w formie pisemnej lub elektronicznej), stanowiącej obowiązkową część akt sprawy administracyjnej prowadzonej pod rządami kpa oraz sprawy podatkowej załatwianej w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej. [...]
2/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość