Materiały radioaktywne w obrocie towarowym z zagranicą – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Materiały radioaktywne w obrocie towarowym z zagranicą

Obrót towarowy materiałami radioaktywnymi stanowi zwykle znikomy procent wszystkich odpraw dokonywanych przez urzędy celne. Ciężar gatunkowy problematyki jest jednak znacznie poważniejszy i wiąże się z faktem, iż towary zawierające materiały radioaktywne to często towary podwójnego zastosowania. Zaś dokonywane próby przemytu takich wyrobów wiążą się z bezpośrednim zagrożeniem życia człowieka. [...]
1/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość