Magazyn konsygnacyjny i magazyn „call of stock” – zmiany na gruncie VAT od stycznia 2020 r. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Magazyn konsygnacyjny i magazyn „call of stock” – zmiany na gruncie VAT od stycznia 2020 r.

Consignment warehouse and “call of stock” warehouse – VAT changes from January 2020

Z początkiem 2020 r. podatnicy powinni przygotować się na obszerne zmiany w rozliczaniu podatku VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Modyfikacje w tym zakresie zostały wprowadzone m.in. przez pakiet przepisów nowelizujących dyrektywę VAT 2006/112/WE, określany mianem „Quick fixes”. Jedna z zasadniczych zmian dotyczy ujednolicenia zasad rozliczania transakcji towarowych w Unii Europejskiej przy użyciu magazynu konsygnacyjnego, nazywanego na gruncie dyrektywy VAT magazynem „call of stock”. Wprowadzenie zmian w tym zakresie jest argumentowane potrzebą wyeliminowania niepewności prawa podatkowego na szczeblu unijnym i zmniejszeniem formalności po stronie przedsiębiorców prowadzących działalność transgraniczną.[...]
2/2020 str. 43

Kup aby przeczytać całość