Znajdź artykuł

Listę agentów celnych prowadzi Minister Finansów

Na listę agentów celnych wpisuje się, zgodnie z art. 257 § 1 Kodeksu Celnego, osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki: [...]
7/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość