Znajdź artykuł

Leksykon prawa celnego

Od Autorki: Moje doświadczenia związane z pracą w organach celnych ośmieliły mnie do podjęcia próby przygotowania leksykonu z zakresu prawa celnego i tych dziedzin prawa, które wiążą się z tematyką celną. Bezpośrednim impulsem, który skłonił mnie do podjęcia tej niełatwej próby jest okoliczność, iż w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej powsta¬ła potrzeba przybliżenia zarówno przedsiębiorcom, jak i funkcjonariuszom celnym zagadnień z zakresu wspólnotowego prawa celnego, a także tych za¬gadnień prawa krajowego, które dobrze jest znać prowadząc obrót towarowy z zagranicą. Leksykon zawiera zatem, obok haseł objaśniających ... [...]
6/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość