Znajdź artykuł

Legalne i nielegalne sposoby ograniczania zasady powszechności cła

2 strony – 5 790 znaków Importerzy, tak samo jak wszyscy podatnicy, poszukują sposobów na zminimalizowanie swoich należności względem podmiotu publicznoprawnego. Reakcje potencjalnych dłużników celnych na obowiązek zapłaty cła można klasyfikować na legalne oraz nielegalne. Unikanie cła (avoidance) wiąże się z działaniami zmierzającymi do redukcji w sposób legalny należności celnych, np. poprzez wykorzystanie luk w prawie, korzystanie z dozwolonych prawem ulg i zwolnień celnych, poprzez ukształtowanie umów z kontrahentami zagranicznymi, czy wreszcie zmianę profilu importowanych towarów, import towarów z krajów korzystających z preferencyjnego traktowania. Unikanie cła zakłada działanie w ramach prawa i posługiwanie się jego mechanizmami w sposób otwarty. Wyznaczenie różnicy między legalnym unikaniem cła a nielegalnym jest czasami bardzo trudne. [...]
12/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość