Znajdź artykuł

Kto wprowadza opłaty celne dodatkowe

Kodeks celny Kodeks celny ustala, że taryfa celna obejmuje: Polską Scaloną Nomenklaturę Towarową Handlu Zagranicznego PCN( nomenklaturę towarową) oraz stawki celne, sposób, warunki i zakres ich stosowania jak również obniżone stawki celne określone w umowach zawartych przez Polskę z niektórymi krajami (tzn. z Czechami, Słowacją, Węgrami, Słowenią, Rumunią, Bułgarią, Litwą, Łotwą, Estonią, Izraelem, Wyspami Owczymi, Turcją i Chorwacją) lub grupami krajów (tzn. z Unią Europejską i EFTA) oraz także preferencyjne stawki celne przyjęte jednostronnie przez Polskę w odniesieniu do niektórych krajów, grup krajów lub regionów ( tzn. dla krajów rozwijających się oraz krajów najmniej rozwiniętych). Ponadto wraz ze zmianą postanowień Kodeksu celnego z dniem 19 marca 2001 r. (w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r opublikowanej w Dz. U. z 20001 r. Nr 12, poz.92) taryfa celna powinna także zawierać „opłaty rolne i inne należności przywozowe ustanowione w ramach polityki rolnej lub na podstawie odrębnych przepisów mających zastosowanie do niektórych towarów uzyskiwanych w drodze przetwórstwa produktów rolnych”. [...]
4/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość