Znajdź artykuł

Krajowe przepisy dewizowe

1 strona – 130 znaki np Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 61, poz. 410). Przepisy wykonawcze 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków [...]
8/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość