Znajdź artykuł

Krajowe przepisy celne Wykaz obowiązujących aktów prawnych (stan na 5 października 2007 r.)

6 stron – 18 727 znaki I. PRAWO CELNE Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) Przepisy wykonawcze Art. 8 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2824, z 2005 r. Nr 136, poz. 1147 oraz z 2006 r. Nr 198, poz. 1457). [...]
10/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość