Znajdź artykuł

Korupcja w systemie celnym państwa – przyczyny i konsekwencje

5 stron – 15 867 zanki System celny państwa jest szczególnym obszarem życia społeczno-gospodarczego państwa, w którym występują różnorodne mechanizmy i zjawiska patologiczne będące odzwierciedleniem pewnego syndromu zwanego korupcją. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę teoretycznego naszkicowania przyczyn i efektów korupcji, która w swoim zamyśle może być podstawą do sporządzenia szerszego studium teoretyczno-empirycznego dotyczącego analizowanego zagadnienia w Polsce. [...]
3/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość