Kontyngenty ograniczające przywóz lub wywów towarów w 1996 roku – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kontyngenty ograniczające przywóz lub wywów towarów w 1996 roku

Zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz.U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu może, w drodze rozporządzenia, ustanowić kontyngenty ilościowe lub wartościowe na przywóz towarów na polski obszar celny lub ich wywóz za granicę.[...]
4/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość