Znajdź artykuł

Kontrola zgłoszeń celnych po zwolnieniu towarów

Po spełnieniu warunków objęcia towarów zamierzoną procedurą celną i jeżeli te towary nie podlegają zakazom i ograniczeniom, organy celne zwalniają towary na rzecz zgłaszającego1, wskutek czego możliwe będzie użycie towarów w celach określonych w ramach odnośnej procedury celnej2. Fakt zwolnienia towarów zostaje odnotowany na zgłoszeniu celnym3. Jeżeli w wyniku przyjęcia zgłoszenia celnego powstał dług celny (tzn. towary podlegające należnościom przywozowym zostaną dopuszczone do obrotu lub objęte odprawą czasową z częściowym zwolnieniem od cła) należy zapłacić cło lub złożyć odpowiednie zabezpieczenie4. Jeżeli nie powstał dług celny, jednak objęcie towarów procedurą celną jest warunkowane złożeniem zabezpieczenia, towary zostają zwolnione dopiero po złożeniu tego zabezpieczenia5. [...]
4/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość