Kontrola wywozu dóbr kultury w świetle ustawodawstwa unii europejskiej oraz przepisów polskich – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kontrola wywozu dóbr kultury w świetle ustawodawstwa unii europejskiej oraz przepisów polskich

W związku ze zniesieniem granic wewnętrznych, Komisja Europejska została zobowiązana przez Parlament do opracowania ustawodawstwa wspólnotowego regulującego tematykę wywozu dóbr kultury z obszaru Unii Europejskiej. Utrzymanie wewnętrznych kontroli granicznych tylko dla celów nadzorowania przepływu dóbr kultury było politycznie i administracyjnie nieusprawiedliwione oraz niezrozumiałe, ponadto artykuł 113 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (Traktat WE)1 zawiera wyraźne postanowienia dotyczące konieczności realizowania przez Państwa Członkowskie2 wspólnej polityki handlowej, w tym eksportowej.[...]
3/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość