Znajdź artykuł

Kontrola w zakresie obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym (część pierwsza)

4 strony – 16 993 znaki Zamachy terrorystyczne na przestrzeni ostatnich lat sprawiły, że zagadnienia nieproliferacji i kontroli eksportu stały się istotnym przedmiotem debaty międzynarodowej. Problematyka ta podejmowana jest przez różne instytucje międzynarodowe, takie jak NATO, UE, ONZ i OBWE, których członkiem jest także Polska. Zagadnienia te są również przedmiotem inicjatyw politycznych niektórych państw. Polska starając się dołączyć do działań międzynarodowych zorganizowała spotkanie w ramach tzw. Inicjatywy Krakowskiej - Proliferation Security Initiative (PSI), zmierzające do wypracowania procedur szybkiego reagowania na próby nielegalnego rozprzestrzeniania towarów o znaczeniu strategicznym. [...]
10/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość