Znajdź artykuł

Kontrola samochodów sprowadzanych z zagranicy

Kontrola samochodów sprowadzanych z zagranicy W wyniku wszystkich podejmowanych przez Służbę Celną działań dotyczących sprowadzanych z państw UE samochodów osobowych gromadzone są materiały, które po przeprowadzeniu analizy pozwalają na bezpośrednie wszczęcie postępowania podatkowego bez konieczności przeprowadzania kontroli podatkowej. Tak wynika z pisma Ministerstwa Finansów stanowiącego odpowiedź na interpelację poselską nr 23115. W skierowanej do resortu interpelacji zwrócono uwagę na proceder związany z przywożeniem do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej i rejestrowaniu jako samochody ciężarowe pojazdów, które winny być zaklasyfikowane jako samochody osobowe. Minister Finansów poinformował, iż ten proceder jest znany organom Służby Celnej realizującym działania kontrolne w przedmiotowym zakresie. W związku z ...[...]
10/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość