Znajdź artykuł

Kontrola dewizowa

Kontrolę dewizową, o której w rozdziale 4 ustawy Prawo dewizowe, definiuję jako ogół działań podejmowanych przez uprawnione organy, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa dewizowego, które mogą mieć zastosowanie przy obrocie dewizowym wartościami dewizowymi oraz krajowymi środkami płatniczymi.[...]
8/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość