Znajdź artykuł

Konsekwencje przystąpienia Polski do UE w obszarze celnym

Podstawą Wspólnoty Europejskiej jest unia celna stanowiąca jedną z form integracji gospodarczej.Istotą unii celnej jest:-       likwidacja granic celnych między państwami objętymi unią-       utworzenie na terytorium państw wchodzących do unii, jednego obszaru celnego-       zakaz stosowania ceł przywozowych i wywozowych między państwami członkowskimi-       przyjęcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimizakaz stosowania między państwami członkowskimi ograniczeń ilościowych w przywozie oraz   ograniczeń ilościowych w wywozie oraz wszelkich środków o skutku równoważnym.  [...]
3/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość